Συνέδριο E-Max στο Heerlen

>>>Συνέδριο E-Max στο Heerlen

Συνέδριο E-Max στο Heerlen

Στις 22/09/2016 στο εργοστάσιο του Heerlen, έγινε η επίσημη παρουσίαση της νέας Τεχνολογίας απελευθέρωσης θρεπτικών E-Max σε πάνω από 100 αντιπροσώπους, διακινητές και συνεργάτες από διάφορες χώρες.
Η Τεχνολογία Απελευθέρωσης E-Max, είναι η νέα, ειδικά σχεδιασμένη για χρήση στη γεωργία τεχνολογία αποδέσμευσης θρεπτικών στοιχείων της ICL Specialty Fertilizers.
Όπως τονίστηκε από τον κ. Fred Bosch, Senior Vice President της ICL Specialty Fertilizers Europe & Asia Pacific, υπάρχει μια διεθνής ισχυρή τάση ανάπτυξης των προϊόντων για θρέψη ακριβείας, καθώς ολοένα και περισσότεροι παραγωγοί διαπιστώνουν στην πράξη τα πλεονεκτήματα των CRF.
Οι γεωπόνοι της ICL Specialty Fertilizers μπορούν να σχεδιάσουν και να προσφέρουν τον κατάλληλο τύπο Agromaster NPK, με την επιθυμητή διάρκεια και ρυθμό απελευθέρωσης των θρεπτικών στοιχείων.

Πλεονεκτήματα χρήσης CFR με E-MAX

  1. Μείωση απωλειών σε θρεπτικά στοιχεία.
  2. Λιγότερες εφαρμογές λιπασμάτων.
  3. Ασφαλές στη χρήση.
  4. Μείωση τοξικότητας και stress στα φυτά.
  5. Η απελευθέρωση των θρεπτικών ταυτίζεται με την καμπύλη των αναγκών των φυτών σε θρεπτικά.
By | 2018-07-19T15:30:17+03:00 Σεπτέμβριος 22nd, 2016|Εκδηλώσεις|