Οι τεχνολογίες μας

Fertivant

DPI Technology

Icon_DPI_RGB

Η μοναδική τεχνολογία DPI (Double Power Impact) της ICL αυξάνει την αποτελεσματικότητα της φωτοσύνθεσης – διαδικασία κατά την οποία τα φυτά χρησιμοποιούν το φως ως πηγή ενέργειας για να παραχθεί γλυκόζη από το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό, χάρη στους ειδικούς βιοδιεγερτικούς παράγοντες που περιέχει. Αυτό επιτυγχάνεται με την αύξηση των ποσοστών διαπνοής και των επιπέδων της χλωροφύλλης.

Ο φυσικής προέλευσης βιοδιεγέρτης DPI έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τα επίπεδα διαπνοής, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά αφομοίωσης του CO2.

Το σύμπλεγμα DPI έχει φανεί επίσης ότι βελτιώνει τα επίπεδα χλωροφύλλης στα φύλλα που εφαρμόστηκε, καθώς και το βάρος και το μέγεθος των φύλλων.

Έχει επίσης αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη διαθεσιμότητα των εφαρμοζόμενων θρεπτικών ουσιών – ιδιαίτερα του Αζώτου και του Φωσφόρου στο φυτό. Επιπλέον, το DPI επεκτείνει τη διαθεσιμότητα των εφαρμοζόμενων θρεπτικών συστατικών. Μια ανεξάρτητη εργασία έδειξε βελτίωση 200 ωρών (10 ημερών) σε σχέση με άλλα λιπάσματα.

M-77

X3 – Active

Pekacid

Ε-Max Αποδέσμευσης

Icon_DPI_RGB

Poly – S Αποδέσμευσης

Resin