Η ICL FERTILIZERS παράγει σήμερα εκτός των άλλων και υψηλής ποιότητας πρόσθετα ζωοτροφών. Μέσα από τα εργοστάσιά της στο Ισραήλ και την Τουρκία, παράγονται τα επώνυμα HI-PHOS 23% και ΗΙ-PHOS 18% δηλ. το φωσφορικό μονοασβέστιο και διασβέστιο, που χρησιμοποιούνται ως προσθετικά ζωοτροφών για την ανάπτυξη των ζώων και των πουλερικών, λόγω της μεγάλης βιολογικής των αξίας.