Τα HI- PHOS είναι μία εξαιρετική πηγή αφομοιώσιμου φωσφόρου και ασβεστίου, δύο απαραίτητα συστατικά, αφού κτίζουν γερούς σκελετούς σε αρμονία με την σωστή παραγωγή κρέατος αυγών και γάλακτος.. Η μέθοδος παραγωγής ξεκινά από την αντίδραση δικού μας εξαιρετικής ποιότητας Φωσφορικού οξέος με υψηλής ποιότητας δικού μας Ασβεστίου . Κατόπιν η ένωση, η κοκκοποίηση , η απομάκρυνση της υγρασίας, το κοσκίνισμα, ο ποιοτικός έλεγχος είναι μερικές απαραίτητες εργασίες πριν από την συσκευασία του. Τα HI-PHOS είναι πλήρως εναρμονισμένα με την οδηγία DIR.EC 74/63 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.