Προηγμένες Τεχνολογίες Διαφυλλικών λιπασμάτων εγγυώνται την επιτυχία σας!

Τα διαφυλλικά λιπάσματα με τεχνολογία είναι μια μοναδική, δυναμική και αποτελεσματική μέθοδος θρέψης των φυτών.
Η διαφυλλική θρέψη παρέχει μια εξαιρετική λύση όταν το ρυζικό σύστημα του φυτού δεν λειτουργεί στο μέγιστο ή η θρέψη από το έδαφος είναι δυσλειτουργική. Αυτή η μορφή λίπανσης είναι ιδανική όταν η απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τη ρίζα εμποδίζεται από παράγοντες όπως πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή εδαφική θερμοκρασία, υψηλό pΗ ή παθογόνα εδάφους. Τα διαφυλλικά λιπάσματα είναι επίσης ιδανικά για την πρόληψη των τροφοπενιών και την μείωση των καταστάσεων στρες.

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της ICL Specialty Fertilizers ανέπτυξε ορισμένες από τις παγκοσμίως πρώτες και καινοτόμες λύσεις διαφυλλικής θρέψης. Αυτά τα “έργα τέχνης” εστιάζουν όχι μόνο στην εφαρμογή για θεραπευτική δράση αλλά επίσης για προληπτική.

Η ICL χρησιμοποιεί πατενταρισμένες τεχνολογίες όπως η M-77, DPI και Fertivant για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαφυλλικής εφαρμογής.
ΟΙ σειρές Agroleaf Power και Nutrivant που διακινεί αποκλειστικά η Medilco Hellas περιέχουν τις παραπάνω τεχνολογίες.