Α’ Ύλες

Ο πλήρης κατάλογος των specialties κρυσταλλικών πρώτων υλών λιπασμάτων, ειδικά επιλεγμένων και παραγόμενων για επαγγελματίες παραγωγούς διατίθεται για υδρολίπανση και διαφυλλική εφαρμογή.
Η σειρά των πρώτων υλών είναι άριστης ποιότητας και υψηλής διαλυτότητας. Όλα τα προιοντα της σειράς αυτής μπορούν να αναμιχθούν με άλλες κρυσταλλικές πρώτες ύλες ή σύνθετα κρυσταλλικά λιπάσματα για υδρολίπανση.