Υγρό βελτιωτικό εδάφους από  Λεοναρδίτη Αυστραλίας.