Heromix B-Zn

Heromix B-Zn

5,5 B , 5 Zn

5,5% B , 5% Zn

Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

 

Υγρή φόρμουλα ιχνοστοιχείων για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών και προβλημάτων στην απορρόφηση του Βορίου και του Ψευδαργύρου.

Περιέχει ειδικούς παράγοντες για ταχύτερη απορρόφηση και μεταφορά των ιχνοστοιχείων στο φυτό.

Είναι κατάλληλο για ριζοπότισμα και διαφυλλικές εφαρμογές.

Χημική Σύσταση

 

Βόριο (B) Υδατοδιαλυτό:    5,5 % κ.β.

Ολικός ψευδάργυρος (Zn):  5 % κ.β.

Εφαρμογή

Διαφυλλικά:

Οπωροφόρα δένδρα:    200-300 ml/100 lt.

Κηπευτικά:                    150-200 ml/100 lt.

Άλλες καλλιέργειες:       200-400 ml/100 lt.

 

Ριζοπότισμα:

400 – 800 ml/στρ, διαιρεμένο σε 2 -3 δόσεις.

Συσκευασία

1 Lt

5 Lt

 

Heromix B-Zn