Απλό Υπερφωσφορικο G-SSP

Απλό Υπερφωσφορικο G-SSP

0-20-0

Υψηλής ποιότητας απλό υπερφωσφορικό για απ’ευθείας εφαρμογή ή σύμμεικτα λιπάσματα

Περιγραφή

Το απλό υπερφοσφωρικό (SSP) παράγεται από την επεξεργασία των φωσφορικών ορυκτών και αποτελεί σημαντική πηγή φωσφόρου για απ’ ευθείας εφαρμογή ή για την παραγωγή σύμμεικτων λιπασμάτων. Περιέχει διαλυτό θείο σε μεγάλο ποσοστό, που το καθιστά ιδανικό για εδάφη με έλλειψη θείου, καθώς επίσης και σημαντικό ποσοστό ασβεστίου.

 Εφαρμογή

  • Για καλλιέργειες με υψηλές απαιτήσεις σε θείο όπως τα ψυχανθή (μηδική, τριφύλλι, σόγια) και τα σταυρανθή (σινάπι, κλπ).
  • Για είδη με υψηλές απαιτήσεις σε άζωτο (καλαμπόκι, βαμβάκι), τα οποία πρέπει να έχουν επάρκεια θείου για να βελτιστοποιήσουν τη χρησιμοποίηση του αζώτου.
  • Σε εδάφη με έλλειψη θείου ή με χαμηλό ποσοστό οργανικής ουσίας καθώς επίσης και σε εδάφη κρύα και υγρά ή ελαφριά και αμμώδη.
  • Βασική λίπανση σε καλλιέργειες καρποδοτικών ψυχανθών (όπως η σόγια).
  • Λίπανση σε λειμώνιες καλλιέργειες καθώς το θείο βελτιώνει την ποιότητα της παραγόμενης χορτονομής και την περιεκτικότητα της σε άζωτο.

Απλό Υπερφωσφορικο G-SSP