Τριπλό Υπερφωσφορικό G-TSP

Τριπλό Υπερφωσφορικό G-TSP

0-46-0

Υψηλής ποιότητας τριπλό υπερφωσφορικό για απ’ευθείας εφαρμογή ή σύμμεικτα λιπάσματα

Περιγραφή

Το τριπλό υπερφοσφωρικό (0-46-0) αποτελεί σημαντική πηγή φωσφόρου και χρησιμοποιείται για άμεση εφαρμογή ή για παραγωγή σύμμεικτων λιπασμάτων.

Τριπλό Υπερφωσφορικό G-TSP