Κ-Humate 26

Κ-Humate 26

Υγρό βελτιωτικό εδάφους από  Λεοναρδίτη Αυστραλίας.

Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Πλεονεκτήματα

Το Κ-Humate 26 αυξάνει τη γονιμότητα των εδαφών με τους παρακάτω τρόπους:

  • Αυξάνει την ικανότητα της ανταλλαγής κατιόντων και την ικανότητα συγκράτησης νερούς
  • Βελτιώνει την εδαφική δομή
  • Βελτιώνει τη συγκράτηση και την απορρόφηση από τα φυτά των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων
  • Προστατεύει το έδαφος ενάντια στην μεγάλη οφύτητα από την εφαρμογή των λιπασμάτων
  • Αυξάνει τη δραστηριότητα των μικροοργανισμών και την ανάπτυξη των ριζών
  • Βελτιώνει τη διείσδυση και τη συγκράτηση του ασβεστίου στο έδαφο

Είναι κατάλληλο για βιολογικές καλλιέργειες

Χημική Σύσταση

 

Χουμικά οξέα:  20 % κ.β.

Φουλβικά οξέα:  4 % κ.β.

Κ2Ο:                    6,6 % κ.β

pH: 10.9

Το Khumate 26 είναι κατάλληλο για εφαρμογή μέσω αρδευτικών συστημάτων.

Εφαρμογή με ριζοπότισμα:

Κηπευτικά:  1 -2 lt/ στρέμμα/ καλλιεργητική περίοδο.

Δενδροκομία:  2 lt/ στρέμμα/ καλλιεργητική περίοδο.

Κτηνοτροφικά: 1 – 2 lt/ στρέμμα/ καλλιεργητική περίοδο.

Μεγάλη καλλιέργεια:  0,5 – 1 lt/ στρέμμα/ καλλιεργητική περίοδο.

 

Συσκευασία
Δοχείο 1 Lt
Δοχείο 5 Lt

Κ-Humate 26