Κ-Humate S100

Κ-Humate S100

Bελτιωτικό εδάφους από Λεοναρδίτη Αυστραλίας

Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Πλεονεκτήματα

  • Αυξάνει την ικανότητα της ανταλλαγής κατιόντων και την ικανότητα συγκράτησης νερού
  • Προωθεί τη δημιουργία καλής εδαφικής δομής
  • Βελτιώνει τη συγκράτηση και την απορρόφηση από τα φυτά των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων, μειώνοντας έτσι τις απώλειες των εφαρμοζόμενων λιπασμάτων λόγω διήθησης και απορροής
  • Προστατεύει το έδαφος από τις μεγάλες μεταβολές στην οξύτητα λόγω της εφαρμογής λιπασμάτων
  • Αυξάνει τη δραστηριότητα των μικροοργανισμών και την ανάπτυξη των ριζών
  • Βελτιώνει τη διείσδυση και τη συγκράτηση του ασβεστίου στο έδαφος
  • Είναι κατάλληλο για βιολογικές καλλιέργειες

Χημική Σύσταση

Χουμικό Κάλιο: 92% κ.β.

Οξείδιο του καλίου(Κ2Ο):  15.6% κ.β.

Μέγεθος κόκκων: 0-1mm

 Εφαρμογή

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με συμβατικά λιπάσματα, είτε ως στερεό είτε μετά από διάλυση στο νερό.

Πρέπει να αποφεύγεται η ανάμιξή του με όξινα υγρά λιπάσματα.

Προτεινόμενη δοσολογία:  1 – 2 kg/στρ. (σε 1-3 δόσεις)

Συσκευασία
25 Kg

Κ-Humate S100