Περιγραφή Προϊόντος

 

Χημική Σύσταση

Καθαρότητα (ΗΝΟ3):   68%

 Εφαρμογή

Συσκευασία
Δοχείο 35kg

Παλετοδεξαμενή