Περιγραφή Προϊόντος

Κρυσταλλικό, πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα ΝΡΚ,  με ισόρροπη αναλογία Ν-Ρ-Κ και με χηλικά ιχνοστοιχεία.

Icon Fertigation

Χημικά Χαρακτηριστικά

 

 

 Εφαρμογή

Κατάλληλο για υδρολίπανση σε όλες τις καλλιέργειες.

Συσκευασία
25Kg