Πειραματικό Φράουλα

>>>Πειραματικό Φράουλα

Πειραματικό Φράουλα

Βασικά Συμπεράσματα


Με το απλό και εύχρηστο πρόγραμμα λίπανσης που εφαρμόστηκε (χρηση 4 τύπων λιπασμάντων έναντι 11 του μάρτυρα) επιτεύχθηκε καλύτερη εγκατάσταση των φυτών, πιο γρήγορο "ξεκίνημα" καιαύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας.

Στοιχεία πειραματικού
Σκοπός: Σύγκριση νέου τρόπου λίπανσης της ICL Specialty Fertilizers με τον παραδοσιακή λίπανσης
Καλλιέργεια: Φράουλα υπό κάλυψη
Πότε: Οκτώβριος 2012 – Ιούνιος 2013
Πού: Βάρδα – Νομός Ηλείας
Μάρτυρας: Παραδοσιακός τρόπος λίπανσης
Τρόπος Εφαρμογής: Υδρολίπανση     (Solinure GT, Agrolution pH Low)

Διαφυλλικοί ψεκασμοί    (Agroleaf)

Επεμβάσεις: Σύμφωνα με τις οδηγιές των τεχνικών συμβούλων της ICL Specialty Fertilizers (Ανατρέξτε στον πλήρη οδηγό λιπανσης)
Υδρολίπανση με λιπάσματα  Agrolution pH Low

–          Προλαμβάνουν την έλλειψη ασβεστίου

–          Βελτιώνουν τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων

–          Απελευθερώνουν τα δεσμευμένα θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος (Ρ, Fe, Ca)

–          Διαλύονται εύκολα και γρήγορα στο νερό

—       Διατηρούν το αρδευτικό σύστημα καθαρό

Πλεονεκτήματα – Αποτελέσματα

  • Καλύτερη εγκατάσταση των φυτών και πιο γρήγορο “ξεκίνημα”.
  • Πιο ομοιόμορφη ανάπτυξη των φυτών σε όλα τα στάδια ανάπτυξης.
  • Ισορροπία βλαστητικής ανάπτυξης – καρποφορίας.
  • Αύξηση της απόδοσης κατά 8% τους τρεις πρώτους μήνες και κατά 4% συνολικά.
  • Πιο απλό και εύχρηστο πρόγραμμα λίπανσης με 4 τύπους λιπασμάτων έναντι 11 του μάρτυρα.

ICL is keen to make a contribution to sustainable farming by enabling precision nutrition on a wide range of crops.

Θέλετε να διαβάσετε το πλήρες οδηγό λίπανσης;

Κατεβάστε το pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Solinure επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα.

Go to product page
2017-05-29T10:49:23+03:00